Neidio i'r prif gynnwy

Ym mis Ebrill 2018, daeth yn ofyniad i bob ymarfer caffael uwchlaw trothwy Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ddefnyddio'r ddogfen gaffael sengl Ewropeaidd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Chwefror 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Bydd y sefyllfa hon yn parhau hyd yn oed os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb ar 29 Mawrth.

Rydym wedi bod yn gweithio i ymgorffori cwestiynau'r Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd yng nghyfres adnoddau presennol eDendroCymru. Yn wreiddiol gwnaethom archwilio'r posibilrwydd o ddefnyddio'r cwestiynau (a ddefnyddir yn adnodd eDendro yr Alban) ar gyfer Cymru, gan y byddai hyn wedi bod yn ddatrysiad cyflym. Fodd bynnag, roedd y gwahaniaeth rhwng fersiynau'r Alban a Chymru yn sylweddol, felly nid yw hwn yn opsiwn mwyach.

Rydym bellach yn gweithio gyda Jaegger, (BravoSolution gynt), i ymgorffori cyfres o gwestiynau GwerthwchiGymru yng nghyfres adnoddau eDendroCymru. Byddwn yn eich diweddaru wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â nick.owen@llyw.cymru neu Simon.griffiths@llyw.cymru