Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn adnewyddu Cytundeb Fframwaith Cydrannau Sbâr i Gerbydau'r GCC sy'n dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym yn adnewyddu Cytundeb Fframwaith Cydrannau Sbâr i Gerbydau'r GCC sy'n dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020. Oherwydd y pandemig COVID-19 cychwynnol a'i effaith ar gyflenwyr a'r GCC, rydym bellach yn gweithio yn unol ag amserlen ddiweddarach a rhagwelir y bydd y cytundeb newydd yn fyw ddiwedd gwanwyn 2021. 

Os ydych am barhau i ddefnyddio'r gwasanaethau o dan y cytundeb presennol nes bod yr un newydd ar waith, rhaid i chi sefydlu contract yn ôl y gofyn gyda'r cyflenwr yn eich rhanbarth erbyn 31 Rhagfyr 2020. Oherwydd yr ansicrwydd parhaus ynghylch COVID-19, rydym yn argymell bod hyn am 6 mis gydag opsiwn i ymestyn am 6 mis arall. Nid oes angen cynnal cystadleuaeth bellach i wneud hyn.

Efallai yr hoffech gynnwys cymal sy'n caniatáu i chi drosglwyddo i'r cytundeb newydd o fewn y naill gyfnod 6 mis neu'r llall.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch NPSProfessionalServices@llyw.cymru