Neidio i'r prif gynnwy

Mae achosion o'r tafod glas ar draws Ewrop ar hyn o bryd.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Chwefror 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae angen i geidwaid da byw ddeall y canlynol:

 • y peryglon sydd ynghlwm wrth y clefyd
 • canlyniadau derbyn anifeiliaid o ardaloedd ble y mae achosion o'r clefyd wedi'u cadarnhau

Gallai'r tafod glas ddod i mewn i'r DU yn sgil mewnforio anifeiliaid neu ddeunydd genetig wedi'u heintio.

Mae achosion o'r tafod glas wedi'u cadarnhau yn y gwledydd Ewropeaidd canlynol:

 • Ffrainc
 • Yr Eidal
 • Yr Almaen
 • Sbaen
 • Portiwgal
 • Slofenia
 • Croatia
 • Hwngari
 • Rwmania
 • Bwlgaria
 • Gwlad Groeg
 • Cyprus
 • Malta
 • Y Swistir

Risgiau

Cyn penderfynu mewnforio stoc o wledydd y mae'r tafod glas wedi effeithio arnynt, dylech wneud y canlynol:

 • trafod eich anghenion â'ch milfeddyg preifat
 • ystyried y peryglon a statws iechyd eich anifeiliaid

Os byddwch yn penderfynu mewnforio anifeiliaid o wledydd y mae'r tafod glas wedi effeithio arnynt, dylech wneud y canlynol:

 • sicrhau bod anifeiliaid wedi'u brechu rhag y teipiau perthnasol o'r tafod glas (BTV-8/BTV-4). Dylent hefyd fod â'r gwaith papur cywir a all gadarnhau hyn
 • ystyried unrhyw warant ychwanegol y gall y gwerthwr ei roi o safbwynt statws brechiadau'r anifeiliaid (Er enghraifft, trwy ofyn am brawf cyn mewnforio er mwyn profi imiwnedd rhag y tafod glas) 
 • ystyried brechu eich didadell/haid yn erbyn y teipiau perthnasol o'r tafod glas cyn i'r anifeiliaid gyrraedd

Mae angen i chi hefyd wybod y canlynol:

 • bydd cyfyngiadau o safbwynt symud anifeiliaid sydd wedi'u mewnforio hyd nes y byddant wedi cael eu profi am heintiau
 • caiff unrhyw anifeiliaid sydd wedi'u heintio â'r tafod glas eu lladd
 • gallai anifeiliaid a gafodd eu cludo yn yr un cerbyd â'r rhai sydd wedi'u heintio hefyd gael eu lladd
 • ni fyddwch yn derbyn unrhyw iawndal am yr anifeiliaid a gaiff eu lladd
 • bydd cyfyngiadau symud yn cael eu gosod ar anifeiliaid sydd ar y safle ac a allai gael eu heintio, a hynny hyd nes y bydd cadarnhad nad yw'r clefyd wedi lledu

Rhannu’r dudalen hon