Neidio i'r prif gynnwy

Dyma rhaglen strategol o fuddsoddi mewn tystiolaeth ar gyflwr ac effeithlonrwydd/perfformiad ynni tai yng Nghymru.

Elfennau hanfodol o’r Rhaglen yw:

Bydd data’r rhaglen yn sail i ddau o’r Dangosyddion Cenedlaethol sy’n ofynnol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Yn benodol, rhain yw cartrefi heb beryglon a chartrefi â pherfformiad ynni digonol. Felly byddant yn cyfrannu tuag at y gwaith ehangach o fonitro ein cynnydd fel gwlad wrth gyflawni’r Nodau Llesiant.

Mae cysylltiad agos rhwng y Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai a’r Rhaglen Datgarboneiddio. Mae’r rhaglen wedi cael ei chydnabod fel un o’r prif ffynonellau data, yn enwedig ar gyfer y gweithgor adeiladau domestig.

Mae Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol yn edrych ar yr ymrwymiadau a wnaethpwyd yn Rhaglen Lywodraethu’r Weinyddiaeth hon, Symud Cymru Ymlaen. Mae’n eu rhoi mewn cyd-destun hirdymor, ac yn nodi sut eu cyflawnir drwy ddod ag ymdrechion yn sector cyhoeddus Cymru draw at ei gilydd. Un o bum maes blaenoriaeth trawsbynciol Ffyniant i Bawb yw Tai, sy’n cydnabod yr effaith y gall tai ei gael ar bob agwedd ar fywyd.

Mae’r Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai yn cynnwys dwy ffrwd waith:

  • Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18 (ACTC): Arolwg cenedlaethol yn darparu gwybodaeth am gyflwr ac effeithlonrwydd/perfformiad ynni pob math o dŷ a deiliadaeth yng Nghymru, ar wahân i eiddo gwag.
  • Adnodd Dadansoddi’r Stoc Dai i Gymru (ADST): ‘Cronfa sylfaen anheddau’ sy’n cynnwys data amrywiol am nodweddion, adeiladwaith, cyflwr ac effeithlonrwydd ynni’r stoc dai yng Nghymru. Fe fydd ar lefel eiddo unigol lle bo modd.

Adroddiadau

Diweddariad rhanddeiliad, Medi 2019
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 681 KB

PDF
681 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Diweddariad rhanddeiliad, Ionawr 2019
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 241 KB

PDF
241 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon