Neidio i'r prif gynnwy

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Brexit.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trefniadau amgen y DU yn lle Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd yn dilyn Brexit

Enw gwasanaeth e-hysbysu newydd y DU, a fydd yn cael ei ddefnyddio yn achos Brexit heb gytundeb, fydd 'Canfod Tendr'.

Os na fydd cytundeb, bydd y system ar gael o'r diwrnod ymadael ymlaen. Yng Nghymru, byddwn yn parhau i gyhoeddi ar GwerthwchiGymru, gyda dolen at Canfod Tendr, yn hytrach na ‘TED/OJEU’ fel y mae ar hyn o bryd ar gyfer tendrau sy’n uwch na’r trothwy.

Gall cyflenwyr barhau i chwilio am waith yng Nghymru ar wefan GwerthwchiGymru, drwy Chwilio am Dendr ar gyfer gweddill y DU a pharhau i chwilio drwy Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) am gyfleoedd Ewropeaidd.

Diogelu data a Brexit – a yw eich sefydliad yn barod?

Os yw eich sefydliad yn rhannu data personol â busnesau neu sefydliadau yn Ardal Economaidd Ewropeaidd, bydd angen ichi gymryd camau i sicrhau eich bod yn parhau i gydymffurfio â chyfreithiau diogelu data os yw'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Mae cyngor ymarferol ar gael ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Gwybodaeth bwysig i gludwyr

Mae angen i gludwyr gofrestru ôl-gerbydau masnachol penodol a / neu bydd angen dogfennau teithio newydd arnynt i weithredu yn yr UE ar ôl Brexit. Gallai hyn fod o ddiddordeb i rai o'ch cyflenwyr a gall effeithio ar eich cadwyni cyflenwi. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Busnes Cymru.

Cyngor ar gyfer sectorau amaethyddol ar gael

Mae Defra wedi llunio cyfres o ganllawiau ar gyfer y sectorau pysgodfeydd, ffermio, bwyd a diod, cemegion a gwrtaith ar baratoi ar gyfer Brexit. Gallai'r rhain fod o ddiddordeb i rai o'ch cyflenwyr.

Dim ond yn Saesneg mae'r canllawiau ar gael ar hyn o bryd.