Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru yn hyrwyddo gyrfaoedd ym maes amaethyddiaeth ac yn cynghori ar gyflogau amaethyddol.

Ynghylch y panel

Roedd Gorchymyn Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru (Sefydlu) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i'r panel greu Is-bwyllgor Datblygu Sgiliau a Hyfforddiant i gynghori'r panel ar ddatblygu sgiliau, cyfleoedd hyfforddiant a chyfleoedd datblygu gyrfa yn y sector amaethyddol.

Ein cylch gwaith

Mae gan y panel gylch gwaith clir:

 • drafftio gorchmynion cyflogau amaethyddol i bennu cyfraddau cyflog a lwfansau lleiaf a theg a lwfansau i weithwyr amaethyddol, ymgynghori ar orchmynion o'r fath a chyflwyno fersiynau drafft ohonynt i Weinidogion Cymru
 • hybu gyrfaoedd mewn amaethyddiaeth
 • rhoi cyngor i Weinidogion yn ôl yr angen

Y panel 

Mae'r panel yn cynnwys aelodau sy'n cynrychioli cyflogwyr a gweithwyr, a thri aelod annibynnol a benodwyd gan Weinidogion Cymru. Mae'r Panel yn cynnwys 7 aelod:

 • cadeirydd annibynnol
 • 2 aelod annibynnol
 • 4 cynrychiolydd undeb
 • 2 o Unite
 • 1 o Undeb Amaethwyr Cymru
 • 1 o Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

Yr aelodau

 • Dr Lionel Walford (Cadeirydd – Annibynnol)
 • Peter Rees (Annibynnol)
 • Steve Hughson (Annibynnol)
 • Darren Williams (Undeb Amaethwyr Cymru)
 • Will Prichard (Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr)
 • Ivan Monkton (Unite)
 • Neil Beveridge (Unite)