Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru yn hyrwyddo gyrfaoedd ym maes amaethyddiaeth ac yn cynghori ar gyflogau amaethyddol.

Cyswllt

Mae cymorth gweinyddol ar gyfer y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru yn cael ei trawsgronni gan Llywodraeth Cymru, drwy ein Rheolwr Panel.

Cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, os gennwch unrhwy ceisiadau am wybodaeth, ymatebion i ymgynghori, cwestiynau ar gyfer y wefan hon, neu cwestiynau mwy gyffredinol am y Panel, neu ei Is-bwyllgor Parhaol ar Ddatblygu Sgiliau a Hyfforddiant.

Y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru
Llywodraeth Cymru
Adeilad y Llywodraeth
Spa Road East 
Llandrindod
Powys. LD1 5HA

0300 062 5004
slmenquiries@llyw.cymru