Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, diweddariad y fflyd a thrafnidiaeth Awst 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Awst 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Teiars a gwasanaethau cysylltiedig

Mae ein cytundeb fframwaith ar gael, ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru, i archebu amrywiaeth eang o deiars ar gyfer lorïau, ceir, faniau a cherbydau amaethyddol ynghyd â'r gwasanaethau cysylltiedig sydd eu hangen.

Mae manylion am sut i ddefnyddio pob lot y fframwaith, a'r cyflenwyr a ddyfernir i bob lot ar gael ar Gofrestr Contractau GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi cyn cael mynediad i’r ddolen).

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch NPSFleet@llyw.cymru.

Cydrannau sbâr i gerbydau

Disgwylir i'n cytundeb fframwaith presennol ddod i ben ar 1 Ionawr 2021. Mae grŵp ffocws cwsmeriaid o gynrychiolwyr sector cyhoeddus yn gweithio ar ddogfennaeth ar gyfer aildendro'r cytundeb hwn ar hyn o bryd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych yn gweithio yn y sector cyhoeddus ac yn dymuno cymryd rhan yn y grŵp hwn, anfonwch e-bost at NPSFleet@llyw.cymru.

Prynu cerbydau

Rydym yn y broses o ddatblygu strategaeth ar gyfer ymarfer caffael newydd ar gyfer prynu cerbydau.

Gwahoddir cynrychiolwyr o'r sector cyhoeddus i ymuno â'n grŵp ffocws cwsmeriaid i gynorthwyo gyda’r broses gaffael a’i lywio

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych yn gweithio yn y sector cyhoeddus ac yn dymuno cymryd rhan yn y grŵp hwn, anfonwch e-bost at NPSFleet@llyw.cymru.