Skip to main content

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Teiars a gwasanaethau cysylltiedig

Mae'r gwahoddiad i dendro ar gyfer adnewyddu'r fframwaith presennol bellach yn fyw. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau yw 14:00 ar 13 Chwefror 2020.

Rydym yn rhagweld y bydd y fframwaith newydd yn dechrau 1 Ebrill 2020. Mae'r cytundeb fframwaith cyfredol wedi'i ymestyn tan 31 Mawrth 2020 i sicrhau parhad gwasanaeth i'n cwsmeriaid. Mae canllawiau ar gael ar Gwerthwchigymru.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch chi am y gweithgaredd caffael hwn, cysylltwch â ni NPSFleet@gov.wales

Darnau sbâr i gerbydau

Byddwn yn manteisio ar y dewis i ymestyn y cytundeb fframwaith hwn am y flwyddyn olaf.

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw ymholiadau trwy e-bostio NPSFleet@gov.wales 

 

Rhannu’r dudalen hon