Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Fframwaith deunyddiau adeiladu newydd

Rydym yn cynnal digwyddiadau ar gyfer darpar gyflenwyr i drafod ein strategaeth arfaethedig ar gyfer yr ymarfer caffael hwn.

De Cymru
Dyddiad: 11 Ebrill 2019
Amser: Rhwng 10.30am a 12.30pm
Lleoliad: Canolfan Dechnoleg Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3WT

Gogledd Cymru
Dyddiad: 16 Ebrill 2019
Amser: Rhwng 1.30pm a 3.30pm
Lleoliad: Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno (LL31 9RZ)

Rhowch wybod i unrhyw rai o'ch cyflenwyr a all fod â diddordeb mewn mynychu. Gall cyflenwyr gadw eu lle drwy e-bostio NPSConstructionandFM@llyw.cymru.

Dim ond lle i ddau o bob sefydliad sydd ar gael.

Cyngor Abertawe: ymgorffori'r economi gylchol

Mae Cyngor Abertawe wedi defnyddio cytundeb dodrefn GCC mewn ffordd arloesol iawn, gan ddarparu nifer o fanteision o ran llesiant i'n cenedlaethau presennol a chenedlaethau'r dyfodol.

Ewch i wefan WrapCymru i ddarllen mwy am ei ddull o adnewyddu'r Ganolfan Ddinesig.

Rydym hefyd yn gweithio gyda WRAP ar ail-osod y fframwaith dodrefn presennol.

I gael rhagor o fanylion am y fframwaith, e-bostiwch Jeanette Friar: NPSConstructionandFM@llyw.cymru.