Adroddiad ar sut mae pobl gyflogedig yn defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle a’r cyfleoedd sy’n cael eu cynnig gan gyflogwyr i’w gweithwyr i ddysgu Cymraeg ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.