Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

3. Y mathau o brosiectau a gefnogir

Enghreifftiau o’r ystod eang o brosiectau arbed ynni ac ynni adnewyddadwy a gefnogir gan y gwasanaeth ynni.

Arbed ynni ar draws yr ystâd

Gosod mesurau arbed ynni ar draws amryfal safleoedd er mwyn lleihau’r defnydd o ynni a lleihau costau, er enghraifft:

  • inswleiddio
  • goleuadau sy’n defnyddio ynni’n fwy effeithlon ac uwchraddio systemau gwresogi adeiladau awdurdodau lleol

Ynni adnewyddadwy a osodir ar adeiladau

Gosod ynni adnewyddadwy mewn nifer o safleoedd er mwyn lleihau costau a chreu incwm.

Gan amlaf mae paneli solar ynghlwm wrth brosiectau arbed ynni.

Uwchraddio goleuadau stryd

Uwchraddio goleuadau stryd er mwyn lleihau’r defnydd o ynni a lleihau costau, er enghraifft:

  • newid i ddefnyddio lampau deuodau allyrru golau
  • offer rheoli clyfar
  • lleihau’r oriau

Prosiectau ynni adnewyddadwy

Cynlluniau’r sector cyhoeddus neu gynlluniau cymunedol er mwyn cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac incwm gan gynnwys:

  • gwynt
  • solar
  • ynni dŵr
  • storio ynni