Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

2. Cymorth ariannol

Cysylltwch â’r gwasanaeth ynni er mwyn trafod cyllid, a gallant roi cyngor i chi ar yr opsiynau gan gynnwys:

  • Banc Datblygu Cymru; benthyciadau hyblyg a buddsoddiadau ar gyfer ynni adnewyddadwy sy’n eiddo i gymunedau
  • Rhaglen Cyllid Cymru; cyllid di-log ar gyfer prosiectau’r sector cyhoeddus
  • Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus; cyllid y sector Cyhoeddus sy’n isel o ran cost ac sy’n hirdymor
  • Cronfeydd mewnol y sector cyhoeddus; cymorth ar gyfer manteisio ar gyllidebau cyfalaf neu gronfeydd ailgylchu
  • Cyllid arall; fel cytundebau prynu pŵer neu werthu ynni i sefydliadau eraill
  • Grantiau datblygu; grantiau nad oes yn rhaid eu talu’n ôl gan y gwasanaeth ynni