Rydym yn cyllido gwasanaeth awyr rhwng Ynys Môn a Chaerdydd er mwyn cefnogi datblygiad economaidd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Defnyddiodd cyfanswm o 10,039 o deithwyr y gwasanaeth awyr hwn rhwng mis Ebrill 2016 a mis Mawrth 2017. Y ffigur a nodwyd gan yr Awdurdod Hedfan Sifil ar gyfer yr un cyfnod oedd 7,338. Rydym yn parhau i gydweithio â'r cwmni gweithredu ac â Meysydd Awyr Caerdydd ac Ynys Môn er mwyn pennu unrhyw anghysondebau.

Rydym yn adolygu'r gwasanaeth er mwyn deall yn well yr hyn y mae teithwyr yn galw amdano a hefyd er mwyn ei wella.

I weld yr amseroedd hedfan neu i archebu tocynnau ewch i www.flybe.com neu ffoniwch 08703 669100.