Neidio i'r prif gynnwy

Cronfa i helpu awdurdodau lleol a mentrau cymdeithasol i gyflawni prosiectau band eang yn lleol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg o’r Gronfa Band Eang Lleol

Rydym wedi sicrhau bod £10 miliwn ar gael i helpu awdurdodau lleol a mentrau cymdeithasol i gyflawni prosiectau band eang yn lleol. Dyma un rhan o’n gwaith i helpu i sicrhau bod pawb yn gallu manteisio ar seilwaith digidol cyflym a dibynadwy.

Drwy’r gronfa mae awdurdodau lleol a mentrau cymdeithasol yn gallu darparu datrysiadau band eang arloesol i gymunedau a rhannau o Gymru nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu manteisio ar gyflymderau band eang o 30Mbps.

Y broses ymgeisio

Mae awdurdodau lleol a/neu fentrau cymdeithasol yn gallu ymgeisio’n uniongyrchol am gyllid yn ystod un o’n cyfnodau ymgeisio. Byddant yn cael eu cynnal bob chwe mis tan fis Mawrth 2023. Rydym yn annog awdurdodau lleol a mentrau cymdeithasol i weithio gyda’i gilydd i nodi cymunedau a darparu datrysiadau creadigol o ran cysylltedd. Fodd bynnag, bydd ceisiadau gan sefydliadau unigol hefyd yn cael eu derbyn.

Mae’r gweithgareddau a fydd yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid yn cynnwys:

  • darparu band eang cyflym a dibynadwy i’r rhannau hynny o Gymru sydd hebddo ar hyn o bryd
  • creu seilwaith band eang newydd gan gynnwys cyfleusterau ôl-drosglwyddo data
  • uwchraddio’r seilwaith band eang presennol

Agorodd y rownd ymgeisio bresennol ar 19 Tachwedd a bydd yn dod i ben ar 28 Ionawr 2021. Dilynwch y dolenni perthnasol ar frig y dudalen hon i gael manylion am sut i ymgeisio.

Ar ôl ichi eu cyflwyno, bydd ein panel yn eu hystyried.

Yr hyn ddylech ei wneud os ydych yn breswylydd neu’n fusnes

Gwiriwch gyda’ch awdurdod lleol i wybod a oes ganddynt gynlluniau i gyflwyno band eang yn eich ardal drwy ein Cronfa 

Band Eang Lleol. Mae gan rai awdurdodau lleol swyddogion band eang penodol a fydd yn gallu ateb eich cwestiynau o ran cysylltedd. Yr awdurdodau lleol hynny yw:

Os nad yw eich awdurdod lleol wedi’i restru uchod, cysylltwch â’ch awdurdod yn uniongyrchol.

Os nad oes unrhyw gynlluniau lleol ar gyfer eich ardal, mae’n bosibl y bydd opsiynau eraill ar gael ichi ar gyfer band eang cyflymach. Ewch i’n tudalen ‘Pa opsiynau sydd gennyf?’.