Neidio i'r prif gynnwy

Manylion aelodaeth y Gell Cyngor Technegol (TAC) a’r Grŵp Cyngor Technegol (TAG).

Caiff y ddau eu cadeirio ar y cyd gan Dr Orford, y Prif Gynghorydd Gwyddonol ar Iechyd a Fliss Bennee, y Dirprwy Gyfarwyddwr Technoleg a Digidol.

Daw’r Aelodau o Lywodraeth Cymru, GIG Cymru a’r byd academaidd. Mae’n cynnwys amryw o arbenigwyr o wahanol ddisgyblaethau gan gynnwys iechyd, diogelu iechyd, meddygaeth, epidemioleg, modelu, technoleg, gwyddor data, ystadegau, yr amgylchedd, microbioleg, bioleg foleciwlaidd, imiwnoleg, genomeg, ymddygiad, cyfathrebu risg, gwyddorau ffisegol ac ymchwil.

Mae aelodaeth y Grŵp Cyngor Technegol yn cael ei hadolygu’n gyson. Nid yw’r rhai o bob cwr o Lywodraeth Cymru sy’n arsylwi yng nghyfarfodydd TAG wedi’u cynnwys ar y rhestr isod.

Aelodau

Enw

Swydd a sefydliad

Dr Rob Orford

Cyd-gadeirydd, TAC, Prif Gynghorydd Gwyddonol ar Iechyd, Llywodraeth Cymru

Fliss Bennée

Cyd-gadeirydd, TAC, Dirprwy Gyfarwyddwr, Technoleg a Data Digidol, Llywodraeth Cymru

Dr Frank Atherton

Aelod TAG – Prif Swyddog Meddygol Cymru, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Peter Halligan

Aelod TAG – Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, Llywodraeth Cymru

John Morris

Aelod TAG, Pennaeth Uned Data Gwyddonol, Llywodraeth Cymru

Dr Huw Morris

Aelod TAG, Cyfarwyddwr Grŵp (Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes), Llywodraeth Cymru

Marion Lyons Aelod TAG, Uwch Swyddog Meddygol, Iechyd Poblogaethau, Llywodraeth Cymru
Stephanie  Howarth Aelod TAG, Prif Ystadegydd, Llywodraeth Cymru

Andrew Sallows

Aelod TAG, Cyfarwyddwr Rhaglen Cyflawni HSS, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Kieran Walshe

Cadeirydd, Is-grŵp Ymchwil– Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru

Andrew Jones

Aelod TAG, Cyfarwyddwr Diogelu Iechyd Integredig, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Andrew Fry

Aelod TAG, Cyfarwyddwr, Wales Gene Park

Yr Athro Ann John

Aelod TAG, Athro Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg, Prifysgol Abertawe

Dr Catherine Moore

Aelod TAG, Gwyddonydd Clinigol Microbioleg, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Christopher Williams

Aelod TAF, Epidemiolegydd Ymgynghorol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yr Athro Davey Jones

Aelod TAG, Athro Gwyddorau Pridd a’r Amgylchedd, Prifysgol Bangor

Dr Eleri Davies

Aelod TAG, Microbiolegydd Meddygol Ymgynghorol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Giri Shankar

Aelod TAG, Arweinydd Proffesiynol Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yr Athro Julian Sampson

Aelod TAG, Is-adran Canser a Geneteg, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Mike Gravenor

Aelod TAG, Gwyddorau BioMeddygol, Y Sefydliad Gwyddorau Bywyd

Dr Rachel Jones

Aelod TAG, Microbiolegydd Meddygol Ymgynghorol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Robin Howe

Jonathan Price

Aelod TAG, Microbiolegydd Ymgynghorol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Aelod TAG, Prif Economegydd, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Ronan Lyons

Aelod TAG, Cyd-gyfarwyddwr, Cronfa Ddata SAIL, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Christianne Glossop Aelod TAG, Prif Swyddog Milfeddygol, Llywodraeth Cymru

Dr Simon Cottrell

Aelod Tag, Prif Epidemiolegydd (Haint anadlol ac afiechydon y gellir eu hatal â brechlynnau), Iechyd Cyhoeddus Cymru

Jo Trott Aelod TAG, Pennaeth Tim Prosiect COVID-19, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Stephen Jolles

Aelod TAG, Imiwnolegydd Clinigol Ymgynghorol, Ysbyty Athrofaol Cymru

Dr Tom Connor

Aelod TAG, Genomeg Pathogenau, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Brendan Collins

Aelod TAC, Pennaeth Economeg Iechyd, Llywodraeth Cymru

Craiger Solomons

Aelod TAC, Prif ddadansoddwr, Cyfarwyddiaeth Iechyd Sylfaenol a Gwyddorau Iechyd, Llywodraeth Cymru

Alex Newberry

Aelod TAC, Ymchwil a Data – Arweinydd Systemau Ymchwil Iechyd, Llywodraeth Cymru

Dr Rob Hoyle

Aelod TAC, Ymateb Rhyngwladol – Pennaeth Gwyddorau (ESNR), Llywodraeth Cymru

Dr Rebecca Jane-Law

Aelod TAC, Swyddog Ymchwil WEFO, Llywodraeth Cymru

Dr Simon Rolfe

Aelod TAC, Pennaeth Prosiectau Gwyddoniaeth a Dadansoddeg, Llywodraeth Cymru

Laura Andrews

Aelod TAC, Uwch swyddog Ystadegol, Iechyd Meddwl, Llywodraeth Cymru

Nick Srdic

Aelod TAC, Rheolwr Prosiect, AGIC, Llywodraeth Cymru

Chris Roberts

Aelod TAC, Arweinydd Ymchwil Gymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Tania Giles

Aelod TAC, Uwch Reolwr Gwasanaethau Cymorth, Arolygiaeth Gofal Cymru

 

Rhannu’r dudalen hon