Skip to main content

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

O ganlyniad i gynnydd sylweddol mewn gwariant drwy ein fframwaith prynu cyfryngau dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi mynd heibio i werth amcangyfrifedig y fframwaith a nodwyd yn hysbysiad yr OJEU. Er mwyn parhau i gydymffurfio â Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, mae angen i ni ail-dendro’r cytundeb fframwaith.

Mae’r hysbysiad contract ar gael yma. Rydym wedi cyfarfod â’r unig ddarparwr ar y fframwaith, Golley Slater, i drafod cynlluniau i ail-dendro’r cytundeb yn gynnar.

Os hoffech fod yn rhan o’r broses o werthuso’r tendrau, cysylltwch â’r tîm drwy e-bostio: NPSCorporateServices@llyw.cymru

Rhannu’r dudalen hon