Neidio i'r prif gynnwy

Disgyblion Ysgol Cystennin ac Ysgol Babanod Mochdre yw Ceidwaid Ifanc Cymru ar gyfer Castell Conwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae tîm Dysgu Gydol Oes Cadw wedi gweithio gyda'r plant a'r Castell i alluogi pobl ifanc i ddefnyddio’r safle fel ardal ddysgu gan ddod â hanes yn fyw.

Bydd y bobl ifanc, sydd rhwng 5 ac 11 oed, yn cynrychioli llais ieuenctid mewn unrhyw benderfyniadau yn y dyfodol sy’n ymwneud â’r Safle Treftadaeth y Byd pwysig hwn yng Ngogledd Cymru.

Mae'r prosiect eisoes yn mynd yn dda, gyda’r Ceidwaid Ifanc wedi cydweithio â’r arlunydd tecstilau, Cefyn Burgess, fel rhan o brosiect tapestri dwbl i greu un tapestri canoloesol ar gyfer y castell ac un arall ar gyfer eu cymuned.

Mae'r prosiect wedi ysbrydoli’r bardd Ieuan Wyn i gyfansoddi darn i gyd-fynd â’r tapestri am fywyd y Tywysogion a grëwyd gan Ysgol Cystennin.

Ceidwaid Ifanc y ddwy ysgol gyfnod hynod gynhyrchiol a hwyliog yn dysgu am hanes canoloesol eu hardal a chreu tapestrïau hardd am fywyd tywysogion Cymru a phobl Cymru yn y canoloesoedd.

Dywedodd Rhian Jones, pennaeth y ddwy ysgol:

"Mae'r prosiect hwn yn wych. Mae'r plant wedi ennill a dysgu cymaint, maen nhw wedi bod wrth eu boddau yn creu'r tapestrïau hardd, ac maen nhw’n falch iawn o fod yn rhan o Geidwaid Ifanc Cymru.

Mae'r plant hefyd wedi cynnal cystadleuaeth logo i ddylunio eu bathodynnau Ceidwad Ifanc unigryw eu hunain. Cafodd yr enillydd, Ester de Wet-Bunton, ei chyhoeddi gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, yn ystod dadorchuddiad y tapestri yng Nghastell Conwy

Mae'r bathodynnau’n caniatau i’r plant gael mynediad am ddim i'r safle ac yn eu hannog i ymweld gyda'u teuluoedd y tu hwnt i oriau’r ysgol, a pharhau â'u taith ddysgu.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, chwaraeon a thwristiaeth, yr Arglwydd Elis Thomas:

"Mae ceidwaid ifanc Cymru yn gyfle gwych i ysgolion ledled Cymru ddefnyddio safleoedd treftadaeth fel eu parthau dysgu.  Mae ' r tapestrïau a grëwyd gan blant y ddwy ysgol yn drawiadol ac yn greadigol iawn.  Mae ' n dda gweld brwdfrydedd o ' r fath gan y plant am dywysogion Cymru.

Dywedodd Susan Mason, Pennaeth dysgu gydol oes Cadw:

"Ein nod yw rhoi cyfleoedd ledled Cymru i ysbrydoli dysgu creadigol gan ddefnyddio ein treftadaeth gyfoethog a'n henebion eiconig.  Mae ceidwaid ifanc Cymru yn un o ' r prosiectau hynny y gellir ei ymestyn i ysgolion a safleoedd treftadaeth eraill.

Bydd y tapestri a grewyd gan ysgol babanod Mochdre yn cael ei lansio yn y gymuned yn Creu Menter ar 2 Hydref am 9.30am.

Rhannu’r dudalen hon