Diben y gwaith ymchwil oedd gwella dealltwriaeth o brofiadau rhieni a gwarcheidwaid o’u trefniadau gofal plant presennol.

Amcanion y gwaith ymchwil ansoddol oedd:

  • gwella dealltwriaeth o farn rhieni ar eu trefniadau gofal plant presennol ac, yn benodol, unrhyw heriau i rieni a phlant sy’n deillio o’r trefniadau presennol
  • pwyso a mesur dealltwriaeth bresennol rhieni o addysg gynnar a’r gwahaniaeth rhwng addysg gynnar a gofal plant ‘ffurfiol’
  • asesu estyniad arfaethedig y cynnig gofal plant o safbwynt: y model darpariaeth mwyaf dymunol; y dull defnyddio a ragwelir; a’r potensial a’r awydd i gynyddu oriau cyflogaeth trwy fanteisio ar y cynnig gofal plant
  • defnyddio canfyddiadau’r ymchwil i wneud argymhellion i lywio’r broses o ddatblygu polisi a darparu’r cynnig gofal plant ychwanegol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5866
Ebost: nina.prosser@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Adroddiad terfynol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 967 KB

PDF
967 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adroddiad terfynol: Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 566 KB

PDF
566 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.