Skip to main content

Mae Cydbwyllgor y Gweinidogion yn fforwm i'r DU a'r gweinyddiaethau datganoledig. Ei ddiben yw archwilio materion sydd o ddiddordeb cyffredin ac adolygu'r ffordd y mae datganoli'n gweithio.

Mae’r Cyd-bwyllgor Gweinidogion yn cynnal tri gwahanol fath o gyfarfod:

  • Cyfarfod Llawn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion – cyfarfod blynyddol rhwng arweinwyr pob gweinyddiaeth, dan gadeiryddiaeth Prif Weinidog y DU, a gynhelir fel arfer ym mis Mehefin.
  • Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Ewrop) - dan gadeiryddiaeth yr Ysgrifennydd Tramor neu swyddog arall o’r Swyddfa Dramor. Fe’u cynhelir cyn pob un o gyfarfodydd y Cyngor Ewropeaidd, a gynhelir pedair gwaith y flwyddyn fel arfer.
  • Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Domestig) - mae’r cyfarfodydd hyn yn caniatáu i Weinidogion o’r pedair gweinyddiaeth drafod ystod o faterion. Mae’n arbennig o fuddiol yn achos y polisïau hynny sy’n pontio meysydd sydd wedi’u datganoli a meysydd sydd heb eu datganoli. Fel arfer cynhelir cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Domestig) ddwywaith y flwyddyn.

Nid oes gan y Cyd-bwyllgor bŵer i rwymo’i aelodau. Mae’n gweithio’n hytrach trwy drafodaeth a chonsensws.

Rhannu’r dudalen hon