Neidio i'r prif gynnwy

Mae Cydbwyllgor y Gweinidogion yn fforwm i'r DU a'r gweinyddiaethau datganoledig.

Ei ddiben yw:

  • archwilio materion sydd o ddiddordeb cyffredin
  • adolygu'r ffordd y mae datganoli'n gweithio.

Mae’r Cyd-bwyllgor Gweinidogion yn cynnal tri gwahanol fath o gyfarfod:

  • Cyfarfod Llawn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion – cyfarfod blynyddol rhwng arweinwyr pob gweinyddiaeth, dan gadeiryddiaeth Prif Weinidog y DU, a gynhelir fel arfer ym mis Mehefin.
  • Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Ewrop) - dan gadeiryddiaeth yr Ysgrifennydd Tramor neu swyddog arall o’r Swyddfa Dramor. Fe’u cynhelir cyn pob un o gyfarfodydd y Cyngor Ewropeaidd, a gynhelir pedair gwaith y flwyddyn fel arfer.