Neidio i'r prif gynnwy

Y Cyd-bwyllgor Gweinidogion

Beth rydym yn ei wneud

Mae Cydbwyllgor y Gweinidogion yn fforwm i'r DU a'r gweinyddiaethau datganoledig. Ei ddiben yw archwilio materion sydd o ddiddordeb cyffredin ac adolygu'r ffordd y mae datganoli'n gweithio.

Cyswllt

Y Cyd-bwyllgor Gweinidogion
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ