Gwybodaeth ddiweddaraf i staff Llywodraeth Cymru.

Mae manylion eich cyfrifoldebau ynghylch cyrraedd y gwaith yn ystod tywydd gwael neu sefyllfaoedd pan fo problemau teithio difrifol ar gael yn y canllawiau isod Tarfu Difrifol ar Draffig.

Diweddariad ar ddiogelwch

Os ydych chi’n rheoli staff sy’n teithio yn y DU neu dramor, gofalwch fod gennych chi broses ar waith fel y gallwch chi gysylltu â nhw a chadarnhau eu bod yn ddiogel mewn argyfwng.

Cofiwch fod yn wyliadwrus bob amser ac os ydych chi'n gweld rhywbeth amheus, cysylltwch â'r tîm diogelwch lleol (neu Swyddfa Ddiogelwch CP2 ar 03000 253551), neu'ch rheolwr cyfleusterau lleol neu'r heddlu.