Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ddiweddaraf i staff Llywodraeth Cymru.

Uwchraddio Office 365 

Mae popeth yn barod yn y Porth Cwmni ar gyfer uwchraddio. Cyn i chi ddechrau arni, ac os nad ydych chi wedi gwneud eisoes, gofalwch eich bod wedi:

  • Cofrestru ym Mhorth y Cwmni, a
  • Chofrestru’ch dyfais

Ar ôl i chi wneud y camau hynny, byddwch yn barod i uwchraddio ac mae’r cyfarwyddiadau llawn ar gael yma.

Os ydych chi’n wynebu unrhyw anawsterau wrth uwchraddio, cysylltwch â’r Ddesg Gwasanaeth TG ar 0300 025 555 neu os ydych chi’n ffonio o ffôn symudol personol neu linell tir gallwch ddefnyddio Rhadffôn 0800 260 6720.

Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Mae ein Rhaglen Cymorth i Weithwyr ar gael i’ch cefnogi drwy gyfnodau heriol; cofiwch ddefnyddio’r gwasanaethau sydd ar gael os oes eu hangen arnoch. Gallwch ffonio’r tîm Care First ar 0800 174 319 am gymorth cyfrinachol 24 awr, 365 diwrnod y flwyddyn.

Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth sy’n ymwneud â’n gweithdrefnau a chanllawiau gweithio mewnol wrth ddelio â choronafeirws (COVID-19).

Coronafeirws (COVID -19) Cwestiynau cyffredin
Iechyd cyhoeddus Cymru
Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO) Coronavirus (COVID-19) Cyngor Teithio

Tarfu Difrifol ar Draffig

Mae manylion eich cyfrifoldebau ynghylch cyrraedd y gwaith yn ystod tywydd gwael neu sefyllfaoedd pan fo problemau teithio difrifol ar gael yn y canllawiau isod Tarfu Difrifol ar Draffig.

Diweddariad ar ddiogelwch

Os ydych chi’n rheoli staff sy’n teithio yn y DU neu dramor, gofalwch fod gennych chi broses ar waith fel y gallwch chi gysylltu â nhw a chadarnhau eu bod yn ddiogel mewn argyfwng.

Cofiwch fod yn wyliadwrus bob amser ac os ydych chi'n gweld rhywbeth amheus, cysylltwch â'r tîm diogelwch lleol (neu Swyddfa Ddiogelwch CP2 ar 03000 253551), neu'ch rheolwr cyfleusterau lleol neu'r heddlu.