Neidio i'r prif gynnwy

Mae gweithdrefnau yn eu lle er mwyn caniatáu i raglen Twf Swyddi Cymru barhau i weithredu. Mae’r cyfarpar angenrheidiol gan Dîm Twf Swyddi Cymru i gyflwyno’r rhaglenni o bell.

Bydd Datganiadau o Ddiddordeb sy’n cael eu cyflwyno gan gyflogwyr a swyddi gwag Twf Swyddi Cymru yn parhau i gael eu prosesu fel arfer.

Mae Asiantwyr Rheoli Twf Swyddi Cymru wedi bod yn paratoi ar gyfer gweithio o bell drwy ddefnyddio dulliau digidol. Mae’n debygol y bydd yr arfer o weithio o bell yn cynyddu yn y dyfodol agos. Bydd cyflogwyr a pobl ifanc sy’n ymwneud â rhaglen Twf Swyddi Cymru yn parhau i gael cymorth.

Gellir cael gafael ar Dîm Twf Swyddi Cymru ar jobsgrowthwales@llyw.cymru.

Ymgeisio am le ar raglen Twf Swyddi Cymru

Mae Twf Swyddi Cymru ar gael i bobl 16-24 oed gael profiad gwaith am gyfnod o 6 mis, sy'n talu’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu'n uwch na hynny am rhwng 25 a 40 o oriau yr wythnos.

Mae swyddi gwag Twf Swyddi Cymru yn cael eu hysbysebu ar wefan Gyrfa Cymru.

Bydd gofyn i’r rhai sy’n cymryd rhan gael tystiolaeth o’r ffaith eu bod yn ddi-waith ar hyn o  bryd, drwy gael llythyr atgyfeirio gan Cymru’n Gweithio (16 ac 17 oed) neu’r Adran Gwaith a Phensiynau (18 i 24 oed). Yn ystod argyfwng COVID-19 byddwn yn derbyn fersiynau digidol.

Hefyd, gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan Cymru’n Gweithio, neu ffonio 0800 028 4844.

Rhannu’r dudalen hon