Neidio i'r prif gynnwy

Mae gweithdrefnau yn eu lle er mwyn caniatáu i raglen Twf Swyddi Cymru barhau i weithredu. Mae’r cyfarpar angenrheidiol gan Dîm Twf Swyddi Cymru i gyflwyno’r rhaglenni o bell.

Bydd Datganiadau o Ddiddordeb sy’n cael eu cyflwyno gan gyflogwyr a swyddi gwag Twf Swyddi Cymru yn parhau i gael eu prosesu fel arfer.

Mae Asiantwyr Rheoli Twf Swyddi Cymru wedi bod yn paratoi ar gyfer gweithio o bell drwy ddefnyddio dulliau digidol. Mae’n debygol y bydd yr arfer o weithio o bell yn cynyddu yn y dyfodol agos. Bydd cyflogwyr a pobl ifanc sy’n ymwneud â rhaglen Twf Swyddi Cymru yn parhau i gael cymorth.

Gellir cael gafael ar Dîm Twf Swyddi Cymru ar jobsgrowthwales@llyw.cymru.

Recriwtio person ifanc

Dylai cyflogwyr sy’n dymuno creu swydd wag ar gyfer Twf Swyddi Cymru gyflwyno ffurflen Datganiad o Ddiddordeb drwy wefan Porth Sgiliau Busnes Cymru.

Cefnogaeth i gadw staff Twf Swyddi Cymru

Rydym wrthi'n chwilio am ganllawiau ar unrhyw gymorth ychwanegol sydd ar gael. Gall cyflogwyr gael gwybodaeth am y cymorth presennol a'r wybodaeth ddiweddaraf ar wefan Busnes Cymru.