Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r data yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y cyfleoedd swyddi a grëwyd ac a lenwyd, a gwybodaeth reoli arall o gynllun Twf Swyddi Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Medi 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Rhagor gwybodaeth

Mae Twf Swyddi Cymru yn rhaglen a gynlluniwyd i helpu pobl di-waith 16-24 oed sy'n byw yng Nghymru i gyflogaeth am chwe mis mewn swydd sy'n talu o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Dechreuodd y cynllun Twf Swyddi Cymru cyntaf ym mis Ebrill 2012 a daeth i ben ym mis Ebrill 2015. Dechreuodd yr ail gynllun ym Medi 2015.

O ganlyniad i ganfyddiadau'r gwerthusiad cychwynnol Twf Swyddi Cymru 1, mae nifer o newidiadau wedi eu gwneud i'r rhaglen i atgyfnerthu'r meysydd hynny a oedd fwyaf effeithiol a chael gwared ar unrhyw feysydd nad oedd yn perfformio mor dda. Er bod y rhaglen ganlyniadol Twf Swyddi Cymru 2 yn llai na'r rhaglen wreiddiol, mae targedu cefnogaeth yn anelu at fod yn fwy effeithiol i helpu pobl ifanc i ddychwelyd i'r gwaith.