Lluniwyd yr adroddiad i gefnogi’r sector cyhoeddus yng Nghymru i wneud penderfyniadau gwell ar gyfer y tymor hir.

Mae’n nodi’r tueddiadau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol allweddol a allai effeithio ar Gymru yn y dyfodol, yn ogystal â rhai o’r ffactorau a allai dylanwadu ar gyfeiriad y tueddiadau hynny.

Mae’r adroddiad yn nodi tueddiadau’r dyfodol dan chwe thema:

  • Poblogaeth
  • Iechyd
  • Economi a seilwaith
  • Y newid yn yr hinsawdd
  • Defnydd tir ac adnoddau naturiol
  • Cymdeithas a diwylliant

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys tair elfen: rhannau A a B y ddogfen hon a nifer o sleidiau data sy’n ymwneud â phob un o’r chwe maes dan sylw. Mae’r adroddiad yn annog y darllenwyr i ystyried y tueddiadau hyn mewn cysylltiad â’i gilydd, a dechrau adnabod a thrafod y cyfleoedd a’r heriau posibl y gallant eu cyflwyno i bob un ohonom. Er bod yr adroddiad yn cael ei ddiweddaru ar ddechrau bob Cynulliad, mae’r sleidiau data yn cael eu diweddaru yn fwy rheolaidd. Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf yn 2017, a diweddarwyd y sleidiau ym mis Ebrill 2019. Mae Rhaglen Tueddiadau’r Dyfodol Cymru hefyd yn darparu adnodd ar-lein y gallwch ei ddefnyddio i gael mynediad i ymchwil ac adnoddau eraill o bob rhan o Gymru a thu hwnt. I weld yr adnodd hwn neu i drafod unrhyw beth arall ynglŷn â gwaith i’r dyfodol yn Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cynigion hwyluso hyfforddiant a gweithdai cysylltwch â TueddiadaurDyfodol@llyw.cymru

Adroddiadau

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol, 2017
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 396 KB

PDF
396 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099