Mae VisitBritain yn cynhyrchu bwletinau rheolaidd sy'n rhoi gwybodaeth am dueddiadau ym maes twristiaeth byd-eang a'r DU.

Yn ogystal â delio â thueddiadau'r gorffennol a'r presennol, maent hefyd yn cynhyrchu bwletinau sy'n rhagweld perfformiad twristiaeth yn y dyfodol. Mae'r rhain yn manylu ar yr hyn y mae VisitBritain yn disgwyl iddo ddigwydd i faint a gwerth twristiaeth i mewn yn ystod y flwyddyn nesaf.

Adroddiadau

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8665