VisitBritain yw'r corff cenedlaethol ar gyfer twristiaeth ym Mhrydain Fawr, a'i brif ddiben yw hyrwyddo Prydain Fawr yn y marchnadoedd tramor.

Un o'i weithgareddau allweddol yw dadnsoddi a dosbarthugwybodaeth ymchwil ar berfformiad twrsitiaeth.

Mae VisitBritain yn cyhoeddi nifer o bwletinau sy'n manylu ar y ffigurau, y ffeithiau a'r tueddiadau diweddaraf sy'n effeithio ar dwristiaeth ym Mhrydain. Mae’r bwletinau yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am dwristiaeth ddomestig a thramor i Brydain.

Maen’t hefyd yn cyhoeddi bwletinau ar y materion cyfredol yn y sector twristiaeth. Ynddynt ceir gwybodaeth am y ffactorau economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol a allai ddylanwadu ar dwristiaeth.

Adroddiadau

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8665