Neidio i'r prif gynnwy

Gall ceidwaid dofednod wneud cais am drwyddedau ar gyfer rhai symudiadau risg isel o unrhyw Barth Gwarchod neu Barthau Gwyliadwriaeth sydd mewn grym ar hyn o bryd.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trwyddedau cyffredinol

Trwyddedau penodol

Os oes angen i chi symud rhywbeth sydd wedi'i gyfyngu mewn unrhyw Barth Gwarchod neu Barth Gwyliadwriaeth sydd mewn grym ar hyn o bryd, dylech wneud cais i'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA).

Llenwch ffurflen application requesting exemption from restrictions (EXD100). Anfon e-bost at outbreak.licensing@apha.gov.uk.

Dylech roi cymaint o rybudd â phosibl i'r tîm trwyddedu i brosesu'r ceisiadau a'ch nod yw caniatáu o leiaf 3 diwrnod i'ch cais am drwydded gael ei brosesu. Bydd angen amser ychwanegol ar symudiadau cymhleth a risg uchel i asesu a phrosesu.

Byddwn yn ymdrechu i glirio ceisiadau brys gyda llai na 3 diwrnod o rybudd ond dylech wneud cynlluniau wrth gefn rhag ofn na fydd hyn yn bosibl.

Os rhoddir trwydded, bydd fel arfer yn caniatáu symudiad untro a bydd yn destun i amodau penodol yn seiliedig ar risg rheoli clefydau.