Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn gofyn am eich barn ar y cynnig i ddiweddaru'r trothwyon enillion ar gyfer Gorchmynion Atafaelu Enillion fel eu bod yn cyd-fynd â’r lefelau incwm presennol.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
31 Rhagfyr 2021
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae awdurdodau lleol yn defnyddio Gorchmynion Atafaelu Enillion i gasglu treth gyngor sydd heb ei thalu.

Rydym yn cynnig diweddaru’r trothwyon enillion ar gyfer Gorchmynion Atafaelu Enillion. Bydd hyn yn sicrhau bod lefel yr enillion sy’n cael eu hystyried at ddibenion y dreth gyngor yn adlewyrchu’r lefelau incwm cyfredol.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 31 Rhagfyr 2021, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Cangen Polisi'r Dreth Gyngor
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ