Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni am gael eich troi allan o’ch cartref neu os ydych yn cael eich bygwth â hynny.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhaid i’ch landlord roi 3 mis o rybudd i chi cyn gallu eich troi allan o’ch cartref.

Rhaid i chi gysylltu â’ch landlord ar unwaith os oes gennych ôl-ddyledion rhent, neu os nad ydych yn gallu talu’ch rhent.

Bygythiad o droi allan o’ch cartref

Gall eich landlord eich troi allan o’ch cartref am beidio talu eich rhent. Gelwir hyn yn ‘ceisio meddiant’. Os byddant yn eich troi allan, byddant yn rhoi Hysbysiad ceisio meddiant (‘Notice of seeking possession – NSP’) i chi.

Mae’r gyfraith ynghylch troi allan wedi newid dros dro (hyd at 30 Medi 2020). O 27 Mawrth 2020 ymlaen, rhaid i’ch landlord nawr roi o leiaf 3 mis o rybudd cyn eich troi allan.

Gall eich landlord roi hysbysiad i chi o hyd, ond ni fydd modd cyflwyno hawliad meddiant i’r llys am 3 mis. Nid oes modd i’ch landlord eich troi allan heb orchymyn llys.

Os byddwch yn derbyn hysbysiad, dylech ofyn am gyngor gan Shelter Cymru neu Cyngor ar Bopeth.

Achosion o droi allan sydd eisoes wedi cychwyn

Os derbyniwyd Hysbysiad Ceisio Meddiant cyn 27 Mawrth 2020, nid yw’r gofyniad am 3 mis o rybudd yn berthnasol.

Ni fydd y llys yn ymdrin ag unrhyw hawliad meddiant gan y landlord nes ar ôl 23 Awst.

Os oedd hawliad meddiant eisoes yn system y llys, bydd nawr yn cael ei ohirio nes ar ôl 23 Awst.

Rhannu’r dudalen hon