Neidio i'r prif gynnwy

Ein menter i gynyddu nifer y disgyblion 11 i 14 oed sy’n astudio pynciau STEM.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Nod Trio Sci Cymru yw cynyddu’r nifer sy’n astudio pynciau STEM drwy wneud y canlynol:

  • cynnwys disgyblion ysgol mewn rhaglenni STEM dan arweiniad gwyddonwyr maes arbenigol
  • annog disgyblion ysgol i astudio gwyddoniaeth driphlyg (bioleg, cemeg a ffiseg) ar gyfer TGAU

Bydd disgyblion ysgol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel arbrofion ymarferol a sioeau teithiol. Mae’r fenter ar agor i ddisgyblion 11 i 14 oed.

Ceir rhagor o wybodaeth am gyfleoedd gyda’n partneriaid cyflawni, gan gynnwys:

Mae’r fenter wedi’i hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (WEFO). Rhoddir cyllid cyfatebol gan Lywodraeth Cymru.

Rhannu’r dudalen hon