Tribiwnlys y Gymraeg

Mae Tribiwnlys y Gymraeg yn dribiwnlys annibynnol sy’n delio ag apeliadau yn erbyn penderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg.