Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sy'n ymdrin ag anghydfodau eiddo tenantiaid a landlordiaid.