Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am gael eich barn ar newidiadau posibl i drethi lleol, i helpu awdurdodau lleol i reoli effaith ail gartrefi ar lety hunanddarpar.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
17 Tachwedd 2021
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y pwerau yn ôl disgresiwn sy'n caniatáu i awdurdodau lleol godi cyfradd uwch o dreth gyngor ar:

  • ail gartrefi
  • eiddo gwag hirdymor.

Rydym hefyd yn gofyn am farn a thystiolaeth ar y meini prawf a ddefnyddir i ddiffinio eiddo.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 17 Tachwedd 2021, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Is-adran Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ