Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Mae hwn yn dweud wrth weithredwyr safleoedd tirlenwi beth sydd raid iddynt ei wneud wrth dderbyn gronynnau mân gwastraff ar safle er mwyn cymhwyso am y gyfradd is o dreth. Mae hyn yn cynnwys archwiliadau cyn derbyn, holiadur cyn derbyn a phrawf Colled wrth Danio. Mae’r prawf Colled wrth Danio yn brawf labordy i benderfynu ar gynnwys organig y deunydd.

Darllen manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Mae gronynnau mân yn ddeunydd a gynhyrchir gan broses trin gwastraff mecanyddol. Gallant ddod o’r canlynol:

  • gwastraff anadweithiol sy’n gymwys am y gyfradd is o dreth
  • deunydd organig sy’n dod o dan y gyfradd safonol o dreth, neu
  • gwastraff cymysg.

Dim ond gronynnau mân anorfod sy’n cynnwys ychydig iawn o ddeunydd organig sy’n gymwys am y gyfradd is o dreth. Dilynwch y gweithdrefnau hyn i wneud yn siŵr bod y gronynnau mân rydych chi’n eu derbyn yn cymhwyso am y gyfradd is o dreth ac nad oes gormod o ddeunydd organig ynddynt.

Os na fyddwch yn dilyn y gweithdrefnau hyn, efallai y bydd rhaid i chi dalu cosbau ac efallai y bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn ailasesu eich treth.