Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y trefniadau mynediad a gymeradwywyd ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ar gyfer Medi 2018 i Awst 2019.

Sefydliad: