Skip to main content

Canllawiau a gwasanaethau

  • Rhaid i ffermwyr ddilyn y rheolau hyn os ydyn nhw'n gwneud cais am daliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol 2020.
  • Rhaid i ffermwyr ddilyn y rheolau hyn os ydyn nhw'n gwneud cais am daliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol 2019.
  • Rhaid i ffermwyr ddilyn y rheolau hyn os ydyn nhw'n gwneud cais am daliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol 2018.
  • Rhaid i ffermwyr ddilyn y rheolau hyn os ydyn nhw'n gwneud cais am daliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol 2017.
  • Rhaid i ffermwyr ddilyn y rheolau hyn os ydyn nhw'n gwneud cais am daliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol 2016.
  • Rhaid i ffermwyr ddilyn y rheolau hyn os ydyn nhw'n gwneud cais am daliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol 2015.
  • Dylech ddefnyddio'r ffurflen hon er mwyn dilyn y gyfraith ar gadw cofnod o'ch defaid a'ch geifr.
  • Gall ffermwyr ddefnyddio’r ffurflen hon i gadw’r cofnod gofynnol o’r moddion y maen nhw’n eu prynu.
  • Gall ffermwyr ddefnyddio’r ffurflen hon i gadw’r cofnod gofynnol o’r moddion y maen nhw’n eu rhoi i’w hanifeiliaid.

Rhannu’r dudalen hon