Neidio i'r prif gynnwy

Rhaid i ffermwyr ddilyn y rheolau hyn os ydyn nhw'n gwneud cais am daliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol 2021.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae mwyafrif helaeth y rheolau Trawsgydymffurfio’n parhau i fod yn berthnasol fel yr oeddent yn 2020. Ond mae’r taflenni ffeithiau dilynol ac adrannau cysylltiedig y safonau dilysadwy wedi cael eu diweddaru ar gyfer 2021, i adlewyrchu newidiadau i’r gofynion ac arferion da, ac i egluro’r geiriad.

  • SMR 8: adnabod defaid a geifr. Mae’r ddolen i Ganllaw i Geidwaid Defaid a Geifr 2018 – Adnabod wedi cael ei diweddaru.    
  • SMR 10: cyfyngiadau ar ddefnyddio cynhyrchion diogelu planhigion (PPP). Mae’r diffiniad o PPP wedi cael ei egluro. Mae’r adran ar Arferion Da wedi cael ei diweddaru i gynnwys cymwysterau, offer taenu ac amodau tywydd. Mae dolenni ychwanegol wedi cael eu cynnwys mewn perthynas ag archwilio offer a chofnodion trin.   
  • SMR 11: safonau lles i amddiffyn lloi. Egluro’r gofynion mewn perthynas â  rhwymo, dimensiynau llociau lloi a bwydo lloi. Mae arferion da mewn perthynas â llaeth bwydo sy’n dod o wartheg wedi’u heintio â TB yn cael eu hegluro. 
  • SMR 12: safonau lles i amddiffyn moch: Mae’r gofynion mewn perthynas â thylciau, rhwymo  a thocio cynffonau yn cael eu hegluro.  
  • SMR 13: safonau lles i amddiffyn anifeiliaid a gedwir at ddibenion Ffermio. Mae’r safonau wedi cael eu diweddaru i gadarnhau arferion da.
  • GAEC 6: diogelu pridd a deunydd organig. Mae’r gofynion ar gyfer cynnal Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol yn cael eu hegluro i gynnwys prosiectau ailstrwythuro ar ddaliadau gwledig, gan gynnwys tir comin. 
  • GAEC 7: nodweddion y dirwedd. Mae’r gofyniad i amddiffyn pob pwll dŵr i’w atal rhag draenio neu rhag cael ei lenwi’n rhannol yn cael ei egluro. Mae’r Diffiniad o Nodweddion y Dirwedd yn cael ei ehangu i gynnwys Glaswelltir Parhaol Amgylcheddol Sensitif.

Dogfennau