Neidio i'r prif gynnwy

Data am fynediad i orsafoedd, digwyddiadau ar drenau, marwolaethau ar reilffyrdd a throsedd ar gyfer Ebrill 2018 i Fawrth 2019.

Yn sgil problem a bennwyd â ffynhonnell y data, cred Swyddfa’r Rheilffyrdd a Ffyrdd (ORR) fod amcangyfrifon a gyhoeddwyd ynhylch teithiau ar drenau a’r defnydd mewn sawl gorsaf o fewn Cymru yn 2018-19 yn rhy uchel. Maent wrthi’n ymchwilio i’r mater hwn ac yn ceisio ei ddatrys ond hyd nes y bydd y broblem wedi’i datrys ni fydd y cyhoeddiadau sy’n defnyddio’r data hyn ar gael.

Mae hyn yn effeithio ar y adroddiad ystadegol ynghylch y 'Defnydd gorsafoedd rheilffordd: Ebrill 2018 i Fawrth 2019' a gyhoeddwyd ar 19 Chwefror 2020 a’r prif fwletin 'Trafnidiaeth Rheilffyrdd: Ebrill 2018 hyd Mawrth 2019' a gyhoeddwyd ar 29 Ebrill 2020, a hefyd dablau cysylltiedig StatsCymru. Caiff y rhain eu hailgyhoeddi pan fydd y data diwygiedig ar gael o Swyddfa’r Rheilffyrdd a Ffyrdd.

 

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon