Skip to content

Gwefan Cymraeg

Mae ‘Cymraeg’ yn wefan dwyieithog newydd ar gyfer cynorthwyo a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.

Mae'r wefan yn llwyfan gwybodaeth yn ogystal ag yn fodd o arwain pobl at wefannau defnyddiol eraill sy'n cynnig gwasanaethau, gwybodaeth, gweithgareddau a newyddion yn Gymraeg.

Prif nod y wefan yw cefnogi pobl i ddefnyddio mwy o’r iaith ym mhob agwedd o’u bywydau - yn siaradwyr Cymraeg hyderus, yn ddysgwyr neu'n rhieni di-Gymraeg. Mae hefyd yn cyflwyno'r iaith ym mhob agwedd o fywyd i'r rheiny sydd ddim yn siarad Cymraeg, a'u hannog i ddysgu mwy amdani.

Gwefan Cymraeg.