Skip to content

Dyfarnu grantiau i hyrwyddo technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg

Rydym wedi dyfarnu grantiau i 10 prosiect o dan ein rhaglen 2015- 2016.

Roedd y cynllun grantiau ar agor i geisiadau oddi wrth gyrff yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Gofynnwyd i’r ymgeiswyr ddangos sut y byddai’r gweithgareddau a ddisgrifir yn eu ceisiadau yn cyfrannu at gyflawni amcanion y Cynllun Gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg. Cafodd grantiau eu dyfarnu i’r prosiectau canlynol.

Canolfan Peniarth - Ap Treiglo

Cymorth treiglo yn eich llaw.

Moilin Cyf. - Tocyn.Cymru

Gwefan ddwyieithog  newydd i reoli digwyddiadau.

Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor

Adeiladu ar waith seilwaith technolegau Iaith yr uned.

Uned Ymchwil Hypergyfryngau  Prifysgol De Cymru

Pecyn dadansoddi iaith naturiol Gymraeg.

Gwe Cambrian Web

Themâu WordPress dwyieithog newydd.

Sain Cyf. - ApSain

Ffrydio cerddoriaeth Cymraeg a mwy.

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Ap Geiriadur Prifysgol Cymru. Apiau Android ac Apple  newydd i’r geiriadur hanesyddol Cymraeg.

Cwmni Da - GêmTiwb

Hyfforddiant recordio ‘walkthroughs’ o gemau poblogaidd gyda  sylwebaeth Cymraeg a’u cyhoeddi ar YouTube.

Coleg Meirion-Dwyfor

Hyfforddi pobl ifanc i gynhyrchu apps  Android cyfrwng Cymraeg.

Applingua Cyf

addasu apiau. Ychwanegu rhyngwynebau ac elfennau Cymraeg i apiau amlieithog poblogaidd.

Enillwyr blaenorol

I gael gwybodaeth am bwy sydd wedi ennill grant yn y gorffennol, ewch i’r UK Web Archive.