Skip to content

Paratoi ar gyfer Bil y Gymraeg

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddiwygio Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Fel rhan o’r gwaith hwn, cyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ddatganiad ysgrifenedig ar 31 Ionawr 2017 yn galw am dystiolaeth oddi wrth ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus a rhanddeiliad.

Mae’r ddogfen hon yn crynhoi profiad a barn rhai o’r cyrff sydd eisoes yn gweithredu o dan safonau y Gymraeg, cyrff sy’n paratoi i ddod o dan y safonau, a rhai rhanddeiliaid eraill.  

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch: UnedIaithGymraegWelshLanguageUnit@llyw.cymru