Skip to content

Deddfwriaeth ar gyfer y Gymraeg

Deddfwriaeth sy’n cefnogi’r Gymraeg.

Ymgynghoriad

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar Bapur Gwyn ‘Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg’ rhwng 9 Awst 2017 – 31 Hydref 2017.

Bwriad y cynigion yw i sicrhau arweiniad a threfniadau cadarn ar gyfer hybu a hwyluso defnydd o’r Gymraeg ac i wneud gwelliannau i’r gyfundrefn Safonau.

Mae crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar gael  ochr yn ochr â’r dogfennau ymgynghori. Rydym yn parhau i ystyried yr ymatebion hyn yn ofalus i helpu i lywio ein polisi wrth symud ymlaen gyda Bil y Gymraeg.