Skip to content

Y Gymraeg

Y Gymraeg
Prif storïau o fewn y pwnc
Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg

Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg

Dyma ein gweledigaeth am gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Cymraeg

Cymraeg

Gwefan 'Cymraeg' i gynorthwyo a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.

Technoleg a’r Gymraeg

Technoleg a’r Gymraeg

Cynllun yn gosod gweledigaeth i’r Gymraeg fod ar gael yn hawdd ym myd technoleg.

Ymgyngoriadau

GWASANAETH NEWYDD BETA

Nodweddion

  • Dyluniad gwell
  • Gosodiadau sydd yn fwy clir
  • Ffurflenni ymateb ar-lein gallwch eu cadw
  • Dogfennau ymgynghori sy'n hawdd eu defnyddio ar y we
  • Gwell hygyrchedd

Ewch i ymgyngoriadau