Skip to content

Y tîm

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Trafnidiaeth Cymru.

Sefydlwyd y tîm mewn ffordd sy'n caniatáu i ni fod yn hyblyg ac i gael amrywiaeth o wybodaeth, sgiliau a phrofiad er mwyn i ni gael yr adnoddau cywir i gefnogi Llywodraeth Cymru.

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Bwrdd Cyfarwyddwyr Trafnidiaeth Cymru yw:

Cyfarwyddwyr Anweithredol

James Price (Cadeirydd)
Andy Falleyn
Peter Kennedy
Brian McKenzie
Nick Gregg
Martin Dorchester.

Cyfarwyddwyr Gweithredol

Mal Drury-Rose
Gareth Morgan

Ein huwch dîm

Rheolwr Gyfarwyddwr Dros Dro a Chyfarwyddwr Rhaglen a Busnes: Geoff Ogden

Mae Geoff ar secondiad ar hyn o bryd i Drafnidiaeth Cymru fel Rheolwr Gyfarwyddwr Dros Dro a Chyfarwyddwr Rhaglen caffael Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a’r Metro. Mae ganddo wybodaeth sylweddol am y sector Trafnidiaeth, yn benodol yng Nghymru. Mae ei brofiad ehangach yn cynnwys arwain a chynnal rhaglenni newid, gan gynnwys cyflwyno datrysiadau a thechnolegau arloesol a heriol. Mae Geoff hefyd wedi bod yn rhan o amrywiaeth eang o ymarferion caffael a thendro ochr yn ochr â chyflwyno gwasanaeth: fel cleient, cynghorydd cleient, a thendrwr.

Mae'n Beiriannydd Sifil Siartredig, yn Amgylcheddwr Siartredig ac yn Gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE). Mae Geoff yn Aelod Rhanbarthol dros Gymru ar Gyngor ICE. Ef yw cadeirydd diwethaf y Sefydliad Ymgynghori a Pheirianneg yng Nghymru (ACE Cymru Wales) ac yn 2012-13, Geoff oedd Cadeirydd ICE Cymru Wales.

Cyfarwyddwr Gweithrediadau'r Fasnachfraint: Mal Drury-Rose

Ar hyn o bryd mae Mal yn arwain agweddau gweithredol Masnachfraint Rheilffyrdd newydd Cymru a'r Gororau a Metro'r De-ddwyrain fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau Masnachfraint Trafnidiaeth Cymru. Yn y gorffennol, roedd ganddo yrfa hir ac eang yn y Diwydiant Rheilffyrdd ers cyfnod British Rail, cyn cael ei benodi’n Bennaeth Rheilffyrdd dros Lywodraeth Cymru yn 2009. Mae gan Mal brofiad helaeth yn y diwydiant mewn rheoli gweithredol a masnachol gan gynnwys gwasanaethau rhyng-ddinesig, rhanbarthol a chymudo ar lefel uwch i gwmnïau trennau Virgin, First Group a National Express.

Cyfarwyddwr Masnachol: Gareth Morgan

Mae Gareth wedi gweithio i Drafnidiaeth Cymru fel Cyfarwyddwr Masnachol ers ei secondiad o Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2015. Cyn ei secondiad, ef oedd Dirprwy Gyfarwyddwr Trafnidiaeth Gyhoeddus Llywodraeth Cymru.

Cafodd Gareth sawl swydd yn Llywodraeth Cymru ac mae wedi datblygu arferion arwain sectorau megis datblygu perthnasau masnachol arloesol â darparwyr isadeiledd. Mae'r arferion hyn yn helpu i gynnal gwerth biliynau o bunnoedd o brosiectau yn brydlon ac o fewn cyllidebau. Mae ei llwyddiannau mawr eraill yn Llywodraeth Cymru yn cynnwys prynu Maes Awyr Caerdydd mewn llai na 6 mis tra'n sicrhau bod gwarchodaeth fasnachol ar waith hefyd.

Mae Gareth hefyd yn Beiriannwr Sifil proffesiynol sydd wedi gofalu am amrywiaeth eang o brosiectau gwerth miliynau o bunnoedd o'r cyfnod dylunio hyd at yr adeiladu. Mae'r profiad hwn yn cynnwys amrywiaeth o fathau o isadeiledd a threfniadau masnachol, o adeiladau, twneli a phontydd mwy nodweddiadol i Sefydlu Awdurdod Harbwr Caerdydd.

Rheolwr Busnes: Kathryn Harries
Rheolwr Rhaglen: Simon Lander