Skip to content

Prosiectau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Trafnidiaeth Cymru.

Dolenni perthnasol

System deithio newydd a fydd yn trawsnewid y ffordd y byddwn ni'n teithio o gwmpas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw Metro.

Manylion y prosiectau yr ydym yn gweithio arnynt.

Masnachfraint Cymru a'r Gororau

Rydym wedi dechrau gwaith i benodi olynydd i weithredwr presennol y fasnachfraint. Daw’r fasnachfraint honno i ben yn 2018. 

Bydd gweithredwr newydd y fasnachfraint yn mynd i'r afael â materion allweddol megis y galw am dwf, y trenau sy'n heneiddio a diwallu anghenion pobl sydd ag anawsterau symud.

Metro De Cymru

Bydd Metro De Cymru yn cyflawni buddiannau gwirioneddol i deithwyr. Darllenwch ragor am y prosiect yma.