Skip to content

Trafnidiaeth Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Trafnidiaeth Cymru.

Dolenni perthnasol

Mae Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith Ken Skates wedi datgelu heddiw y cwmnïau sydd ar y rhestr fer i ddarparu gwasanaethau masnachfraint newydd Cymru a’r Gororau a’r Metro.

Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru gan Lywodraeth Cymru yn 2015.

Rydym yn gwmni di-elw sydd yng ngofal cwmni arall a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn cysylltiad â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru.

Rydym yn un o’r rhai sy’n cyflawni elfennau o weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu system drafnidiaeth integredig trawsnewidiol yng Nghymru, gan ddarparu trafnidiaeth ddigoel, fforddiadwy a chynaliadwy o safon uchel i bawb.

Cafodd ein strwythur ei gynllunio i fod yn adnodd hyblyg sydd â’r gallu i gynyddu neu leihau adnoddau i gyflawni anghenion prosiect, bodloni’r gofynion amrywiol a gwella gallu Llywodraeth Cymru i recriwtio sgiliau o’r farchnad yn gyflymach.

Rydym ar hyn o bryd yn cynllunio a chynnal prosies gaffael ar gyfer Gwasanaeth Rheilffordd nesaf Cymru a’r Gororau a’r Metro ar ran Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni

Trafnidiaeth Cymru

Southgate House, 

Wood Street, 

Caerdydd 

CF10 1EW

E-bost: contact@transportfor.wales

Dilynwch ni ar Twitter: @transport_wales