Skip to content

M4 Cyffordd 33 cylchfan Capel Llanillltern

Rydym wedi diweddaru Cylchfan Capel Llanilltern Cyffordd 33 yr M4.

Dyma wnaed yn ystod y prosiect hwn:

  • darparu lôn troi i'r chwith benodol rhwng y slipffordd adael tua'r gorllewin a ffordd gerbydau'r A4232 tua'r de
  • adnewyddu'r ffordd gerbydau goncrit ar y slipffordd a'r A4232 ger y gyffordd.

Mae hyn wedi helpu i ehangu'r gyffordd, lleihau tagfeydd oherwydd ciwiau ac o ganlyniad mae wedi gwella’r amser teithio a gwneud hynny’n fwy dibynadwy.