Skip to content

M4

Mae'r M4 rhwng Casnewydd ac Abertawe yn un o'n prif goridorau a'n pyrth rhyngwladol ar gyfer economi de Cymru.

Mae'n arwain at faes awyr Caerdydd a phorthladdoedd Casnewydd, Caerdydd, Port Talbot, Abertawe, Penfro, Aberdaugleddau ac Abergwaun. Mae'r traffig yn rhoi pwysau ar yr M4, yn enwedig yn ystod oriau brig, wrth iddo fynd drwy Gasnewydd a dynesu at gyffyrdd Caerdydd ac Abertawe.